สำนักงานคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (ระดับหน่วยงานสนับสนุน)